متيل تستسترون براي كساني كه ريش در نمي آورند.!!!
توسط : bamohabat

ابتدا مطلبي را در مورد داروي متيل تستسترون به عرض مي رسانم:

METHYLTESTOSTERONE
موارد مصرف‌: متيل‌ تستوسترون‌ بعنوان‌جانشين‌ درماني‌ در مردان‌ در موارد كمبوديا فقدان‌ آندروژن‌ها، ناتواني‌ جنسي‌، تاخيردر بلوغ‌ پسران‌، نهان‌ بيضگي‌، درمان‌ كمكي‌و ثانويه‌ سرطان‌ پستان‌ در زنان‌ و درمان‌جانشيني‌ در سندرم‌ كليماكتريك‌ مردان‌مصرف‌ مي‌شود.
 
مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو پس‌ از ورود به‌ داخل‌سلول‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ خود متصل‌ و موجب‌تحريك‌ ساخته‌ شدن‌ پروتئين‌هاي‌ خاصي‌در هسته‌ سلول‌ مي‌گردد بدين‌ ترتيب‌موجب‌ تحريك‌ ساخته‌ شدن‌ اسپرم‌،توسعه‌ خصوصيات‌ ثانويه‌ جنسي‌ مردانه‌و بلوغ‌ جنسي‌ مي‌گردد.
 
فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌ دارو دركبد بسيار آهسته‌ صورت‌ مي‌گيرد. متيل‌تستوسترون‌ داراي‌ نيمه‌ عمر حدود 3ساعت‌ است‌ و از طريق‌ ادرار دفع‌ مي‌شود.
 
موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌وجود سرطان‌ پستان‌ در مردان‌، سرطان‌پروستات‌، افزايش‌ كلسيم‌ خون‌ و نفروزكليوي‌ نبايد مصرف‌ شود.
 
هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود نارسايي‌قلبي‌، كليوي‌ يا كبدي‌، بيماري‌ ايسكميك‌قلب‌، زيادي‌ فشار خون‌، صرع‌، ميگرن‌،متاستازهاي‌ استخواني‌ (به‌ دليل‌ خطرافزايش‌ كلسيم‌ خون‌) و نيز درسالخوردگان‌ يا قبل‌ از بلوغ‌ در پسران‌ بااحتياط مصرف‌ شود.
2 ـ به‌ علت‌ احتمال‌ بسته‌ شدن‌ زودرس‌اپي‌فيز يا بلوغ‌ جنسي‌ زودرس‌، اين‌ دارو دركودكان‌ نابالغ‌ با احتياط تجويز گردد.
3 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در مردان‌ سالخورده‌ممكن‌ است‌ خطر برزگ‌ شدن‌ بافت‌ ياسرطان‌ پروستات‌ را افزايش‌ دهد.
 
عوارض‌ جانبي‌: مهم‌ترين‌ عوارض‌ داروعبارتند از: احتباس‌ سديم‌ به‌ همراه‌ ادم‌،افزايش‌ كلسيم‌ خون‌، افزايش‌ رشد توده‌استخواني‌، نعوظ مداوم‌، بسته‌ شدن‌زودرس‌ اپي‌فيز، بلوغ‌ زودس‌ در پسرها،مهار ساخته‌ شدن‌ اسپرم‌ در مردان‌، بروزخواص‌ جنسي‌ مردان‌ در زنان‌، اختلال‌قاعدگي‌، يرقان‌ و ادم‌.
 
تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با كاهش‌غلظت‌ فاكتورهاي‌ انعقادي‌، اثر ضدانعقادي‌ وارفارين‌ را افزايش‌ مي‌دهد.همچنين‌ ممكن‌ است‌ با كاهش‌ غلظت‌ قندخون‌ اثر داروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ قند خون‌را افزايش‌ دهد. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌، متيل‌ تستوسترون‌ غلظت‌پلاسمايي‌ سيكلوسپورين‌ را افزايش‌ داده‌ وخطر سميت‌ كليوي‌ آن‌ را زياد مي‌كند.
 
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ به‌ حداقل‌رساندن‌ دل‌ آشوبه‌، اين‌ دارو بهتر است‌همراه‌ با غذا مصرف‌ شود.
2 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ مردانه‌ در زنان‌مقدار مصرف‌ دارو را بايد كاهش‌ داد يامصرف‌ دارو را قطع‌ كرد.
مقدار مصرف‌: براي‌ جانشين‌ درماني‌هورموني‌ در مردان‌ در مواردي‌ مثل‌ناتواني‌ جنسي‌، سندرم‌ كليماكتريك‌ وهيپوگناديسم‌ mg/day 50 ـ 10 و در نهان‌بيضگي‌، 10 ميلي‌گرم‌ 3 بار در روز،مصرف‌ مي‌شود. در سرطان‌ پستان‌ درزنان‌، 50 ميلي‌گرم‌ 4ـ1 بار در روز مصرف‌مي‌شود، كه‌ بعد از 4 ـ 2 هفته‌ در صورت‌بروز پاسخ‌، مقدار دارو به‌ 50 ميلي‌گرم‌ 2بار در روز كاهش‌ مي‌يابد. در بلوغ‌ به‌تاخير افتاده‌ در پسران‌ 25 ـ 5 ميلي‌گرم‌، درروز بمدت‌ 6 ـ 4 ماه‌ تجويز مي‌گردد.
البته توصيه ميشود از اين دارو فقط با تجويز پزشك مصرف شود.
براي كساني كه سن آنها از 18 سال گذشته و يا كساني كه كمتر از اين سن قرار دارند و مايل به در آوردن ريش هستند به توصيه هاي اين جانب گوش فرا دهند.
دوره ي درمان 4 ماهه تا 6 ماهه ميباشد كه بستگي به فرد مورد نظر دارد . بايد حدود 3 بسته داروي متيل تستسترون 25 ميلي گرم كه قيمت هر بسته 2500 تومان است تهيه گردد سپس روزي دو عدد يكي همراه نهار و ديگري همراه شام مصرف گردد. اثرات اين دارو پس از يك تا دو ماه به وضوح آشكار ميشود.
شنبه 25/1/1386 - 20:55
پسندیدم 5
UserName