بر ماسه ها نوشتم...
توسط : goolrooz2
 

بر ماسه ها نوشتم : « درياي هستي من ، از عشق توست سرشار اين را به ياد بسپار » بر ماسه ها نوشتي : « اي همزبان ديرين ، اين آرزوي پاکي ست اما به باد بسپار

شنبه 25/1/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName