نام حضرت مهدی در دیگر کتب آسمانی
توسط : MOTTAHET
- صاحب (در صحف ابراهیم)
- مهمید آخر (در انجیل)
- بهرام (در زند و پازند)
- ماشیع (در تورات)
- قائم (در زبور)

 

 

                                                                                                                          جعفری

شنبه 25/1/1386 - 12:4
پسندیدم 0
UserName