جان و دل عاشقان ز تو شادان باد
توسط : پروازاخر

مولا نا جلال الدین محمد بلخی

پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

جان و دل عاشقان ز تو شادان باد

انکس که ترا بیند و شادی نکند

سر زیر و سیه گلیم و سرگردان باد .

--------------------------------------------------------------------

شمعیست دل مراد افروختنی

چا کیست ز هجر دوست بر دوختنی

ای بیخبر از ساختن و سو ختنی

عشق امدنی بود نه اموختنی

----------------------------------------------

گر خوب نیم خوب پرستم باری

ور باده نیم باده پرستم باری

گر نیستم از اهل مناجات رواست

از اهل خرابات تو هستم باری

شنبه 25/1/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName