خوشحال باش که مشکل داری!

مشکلات نشانه های زندگی هستند. تنها کسانی مشکل ندارند که هنوز زندگی راآغاز نکرده اند ! حتی از دست دادن زندگی هم مشکل را از بین نمی برد. پس کسی که می خواهد زندگی کند ، باید تلخیها راهم مانند شیرینی های زندگی بپذیرد.

اگر بااین دید به مشکلاتمان نگاه کنیم دیگر آنهارا موانعی برسر راه زندگی نخواهیم دید.

در برابر مشکلات پیروز باشید.

شنبه 25/1/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName