چطوری می خوای...؟
توسط : morteza_1362

دل سوخته رو

قلب شکسته رو

احساس بی احساس رو

چطوری می خوای با برگشتنت دوباره اسیر خودت کنی؟

شنبه 25/1/1386 - 10:13
پسندیدم 0
UserName