دیگه کسی منتظرت نیست
توسط : morteza_1362

آتیش گرفتم با رفتنت

غوغا شد در دلم با رفتنت

مردم با رفتنت

اگه پشیمون شدی دیگه برنگرد

دیگه کسی منتظرت نیست

شنبه 25/1/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName