آغاز هفته

سلام به همگی.

بزرگی می گوید:

به محض اینکه به خودت اعتماد کنی خواهی فهمید که چگونه زندگی کنی !

خداوندا ! به من کمک کن تا از آنچه که به من داده ای لذت برم وبرآنچه نداده ای حسرت نخورم!

اول هفته خوبی داشته باشید.

 

شنبه 25/1/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName