دزس همدردي
توسط : haji bina

 

بنام خدا

درس همدردي

از:مجاهدي

ما زارباب هنر.درس سخن آموختيم

تا سخن گفتن به آئين كهن آموختيم

دميدم برآتش دل.ديده آبي مي زند

درس همدردي زچشم خويشتن آموختيم

در چمن پروانه اي مي گفت با زيبا گلي:

ما به شمع بزم.طرز سوختن آموختيم

اين سخن برگوش عشق آمد گران كاي بي خبر

سوختن را ما به شمع انجمن آموختيم

بيدلي در بيستون مي گفت با شيرين لبي:

راه و رسم عاشقي از كوه كن آموختيم

گشت اين آوا بلند از تربت شيرين كه:ما

كوه كن را تيشه بر سر كوفتن آموختيم

فارغ از پروانه ايم و بي نياز از شمع بزم

كزشهيدان شيوه ي جان باختن آموختيم

اين غزل در پاسخ(صابر)سرودم آنكه گفت:

"ما ز هر روشندلي يك رشته فن آموختيم"

                                                                                   .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

شنبه 25/1/1386 - 5:36
پسندیدم 0
UserName