جوان عصرآزادي
توسط : haji bina

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جوان عصر آزادي؟

پيام دلنشين من

صداي انقلاب من

طنين افكنده در عالم

كه من با قدرت ايمان

توانستم كه برچينم

بساط ظلم و استبداد

***

منم آنكس كه مي داند

كه استقلال و آزادي

نخستين درس اسلام است

نجات و عزت و شوكت

شكوه و فر انسنها

بود در دين.در آزادي

ره آورد من از مذهب

بود آزادي و عزت

بود پاكي . بود تقوي

***

منم آنكس كه ميداند

كه بايد كاخ ايمان را

ز جور رهزنان دين

هميشه پاسداري كرد

و مي دانم دغل بازان

چسان چيدند از گلزار

گل آزادي و عزت

گل فضل و عدالت را

***

و مي دانم كه هر جاني

بيك نيرنگ و يك رنگي

براي صيد ايمانم

نهاده دام صيادي

و من در نزد طوفانها

چو كوه قدرت و خشمم

نمي ترسم.نمي لغزم

جوانم من.جوانم من

جوان عصر آزادي؟

جوان عصر آزادي؟

                                                                            .

وبلاگ معلم

Moallem weblog

شنبه 25/1/1386 - 5:33
پسندیدم 0
UserName