::: یک عاشقانه آرام:::
توسط : maryam_raha

شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

نوکر گر رخ ارباب نبیند سخت است

...

یابن الزهرا مولای من

مَتَی تَراناونَریک

؟؟؟

جمعه 24/1/1386 - 20:6
پسندیدم 0
UserName