off line
توسط : 01_uniqe
 

اگه تنها بودی تو تنهاييت احساس كردی كه تنها بنده، تنها فقط تويی ناراحت نباش چون يكی رو داری كه خودش تنهاست اما هيچوقت تنهايی رو برای بنده هاش نمی خواد به اون رجوع كن می بينی كه تنها نيستی

Regards : Unique

جمعه 24/1/1386 - 18:18
پسندیدم 0
UserName