تنهائي . . .
توسط : عافی

..................................تنهائي...................................

آسمان آبي و صاف
و هواي دل من باراني است
جز كلاغي كه لب پرچين است
هيچ كس اينجا نيست . . .
..............................*****.....................................
مي نشينم لب حوض
مي شوم خيره به چشمان كلاغ
مي خزد توي دل غمگينم
غم پنهان كلاغ . . .
............................*****......................................
من و او تنهائيم
با غروبي كه به رنگ دل ماست
او به اندازه من غمگين است
از نگاهش پيداست. . .
...........................*****.......................................
ناگهان از دل او
غصه ها مي رود آرام آرام
مي پرد در دل تنهائي ما
جفت او از لب بام . . .
..........................*****.......................................
قار و قاري و سپس . . .
جاي او بر لب پر چين خاليست
مي چكد غصه من در دل حوض
هيچ كس اينجا نيست . . .
.........................*****........................................

جمعه 24/1/1386 - 13:4
پسندیدم 0
UserName