مدير سود طلب
توسط : maj100

مديري كه تنها به سود مي انديشد مانند تنيس بازي است كه به جاي توپ چشم بر تابلوي امتيازات دوخته است....

جمعه 24/1/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName