مسافر قطار
توسط : maj100

سه نفر ميرن ايستگاه قطار وقتي ميرسن قطار حركت ميكنه ميدون تا خودشونو به قطار برسونن دوتاشون سوار ميشن

سومي شروع ميكنه به خنده ازش ميپرسن چرا ميخندي توكه جا موندي ميگه:اخه من مسافر بودم اونا اومده بودن منو بدرقه كنن!!

جمعه 24/1/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName