زندگي ساعت تفريحي نيست....
توسط : shokry1344
به نام خدا
زندگي ساعت تفريحي نيست که فقط با بازي
يا با خوردن آجيل و خوراک آن را بگذرانيم.
هيچ مي داني آيا ساعت بعد چه درسي داريم؟
زنگ اول ديني آخرين زنگ حساب!
 
جمعه 24/1/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName