بجاي عكس ، يك مربع حاوي ضربدر قرمز رنگ مي بينيد.
توسط : saeedazizi

بجاي عكس ، يك مربع حاوي ضربدر قرمز رنگ مي بينيد.
اينهم از خطاهاي طراح صفحه وب است ولي بد نيست اين راه را امتحان كنيد. شايد توانستيد عكس را ببينيد، ولي اگر جواب نداد ديگر كاري نمي شود كرد.

با موس كرزر را روي عكس ببريد. كليك راست موس كنيد. روي properties رفته و كليد موس را رها كنيد. در صفحه properties ، آدرس جلوي URL را در جعبه آدرس مرورگرتان بنويسيد (مثل حالت قبل) و enter كنيد، اگر عكس آمد، كه آمد اگر نه كاري نمي توان كرد

جمعه 24/1/1386 - 0:41
پسندیدم 0
UserName