از خليل جبران
توسط : deliverance
هيچ كس نمی‌تواند چيزی‌ را بر شما معلوم كند مگر آنچه در پگاه آگاهی شما نيم‌خفته است. *********************************************************** من به بالا می‌نگرم تا تنها نور را ببينم، و هرگز به پايين نگاه نمی‌كنم تا سايه‌ام را ببينم. اين معرفتی است كه لازم است انسان بياموزد. ***********************************************************
پنج شنبه 23/1/1386 - 21:48
پسندیدم 0
UserName