در كلاس ادبيات
دانش آموز : اجازه! من ضرب المثل ها را نمي فهمم.
معلم : چه طور؟
دانش آموز : < مثلا بالاخره نفهميديم جواب ابلهان خاموشي است يا سكوت علامت رضاست؟>
پنج شنبه 23/1/1386 - 16:55
پسندیدم 0
UserName