یقین داشته باش که:

 

هان مشو نومید چون واقف نئی از سرّغیب

                باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور

 اگر انسان یقین داشته باشد که همه امور دست خداست ، وبدون اذن او حتی برگی از درخت نمی افتد ،

ان وقت دیگر برای هیچ کاری غمگین نمی شود ونگرانی های بی مورد را دور می ریزد.

پس ........توکل کن برخدا !

 

پنج شنبه 23/1/1386 - 8:11
پسندیدم 0
UserName