موج & ساحل
توسط : maryam_raha

موج

اگر می دونست که ساحل

هیچوقت دستشو نمی گیره

 هرگز نفس نفس نمی زد

 برای رسیدن.......

چهارشنبه 22/1/1386 - 22:51
پسندیدم 0
UserName