زندگي
توسط : بر ز خ

سلام

شاید !
" زندگی " آن جشنی نباشد که ما انتظارش را داشتیم.
اما حالا که به این جشن دعوت شدیم ؛بگذارتا می توانیم
زیبا " برقصیم " .

چهارشنبه 22/1/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName