تغییر نام دسته جمعی فایلها

تغییر نام دسته جمعی فایلها

1-روی تمام فایلهایی که میخواهید تغییر نام دهید كلیک کنید.

2-  .روی اولین فایل کلیک راست کنید وگزینهRename را بزن

3-در همین حال شیفت را نگه دارید وبین دو فایل اول کلیک راست کنید.وسپس دوباره رابزنید  Renameو نامی رابگذارید حال نتیجه را ببینید

چهارشنبه 22/1/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName