چگونه از شر خطوط موجي شكل قرمز يا سبز زيرجملات در word خلاص شويم؟

چگونه از شر خطوط موجي شكل قرمز يا سبز زيرجملات در word خلاص شويم؟

 

Office قادر است متن را از ديد گرامر و ديكته چك كند.خطوط موجي قرمز رنگي كه گاه گاه در زير نوشته هايتان آشكار مي شود نشانگر متوني است كه ديكته يا گرامر مناسبي ندارند.اين خطوط در هنگام چاپ ترسيم نمي شوند ولي در هنگام مرور فايل ديده مي شوند وگاهي روي اعصاب آدم راه مي روند.براي خلاص شدن از شر آنها بايد automatic grammar aspell checking را به صورت زير خاموش كنيم.

1-از منوي Tools گزينه Options را انتخاب كرده وبه برگه Spelling and Grammar برويد.

2-گزينه هاي Check spelling as you type  و Check grammar as you type را غيرفعال كنيد.

چهارشنبه 22/1/1386 - 16:5
پسندیدم 0
UserName