دو نکته مهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در ويندوز دو قابليت به نام Disk Cleanup و Disk Defragmenter وجود دارد Disk cleanup فايلهاي اضافي وموقتي را روي سيستم پاك مي كندوDisk Deafragmenter هم فايلهايي را كه در هارد دسك پشت سر هم قرار نگرفته اندو يك فايل در چند قسمت مختلف تكه تكه مرتب مي كند وقسمت هاي مختلف را پشت سر هم ميچيند تا كا ر آيي سيستم بالارود.براي اجراي اين برنامه ها در قسمت شروع يا start به قسمت Programs سپس Accessories وSystem Tools برويد.در اين فسمت مي توانيد اين برنتمه ها را اجرا كرده و براي درايوهاي مختلف اين كارها را انجام دهيد. دقت كنيد در هنگام اجراي Disk Defragmenter بهتر است با درايوها كاري نداشته باشيد

/////////////////////////////////« مؤفق باشيد »///////////////////////////////////
چهارشنبه 22/1/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName