غیر فعال کردن قفل کامپیوتر

در ويندوز اين امكان وجود دارد كه آن را قفل (lock)كنيد تا شخص ديگري نتواند به كاربر شما دسترسي داشته باشد و البته برنامه هاي دلخواه شما هم در حال اجرا باشد.اگر به دليلي مانند وجود چند كاربر مختلف براي يك كامپيوتر مي خواهيد اين قابليت را غير فعال كنيد در قسمت run برنامه  regedite را اجرا كنيد و به مسير زير برويد

HKEY_C URRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PoliciesSystem

در اين مسير مقداري به نام DisableLWorkstation را بيابيد.اگر وجود ندارد آن را ازنوع  DWORDبسازيد و مقدار آن را به يك تغيير دهيد.براي اعمال تغييرات ممكن است نيازبه راه اندازي مجدد ويندوز باشد.به اين ترتيب نمي توانيد ويندوز راLock  كنيد.
چهارشنبه 22/1/1386 - 16:1
پسندیدم 0
UserName