خدایا! ای کسی که همه چیز فقط از آنِ توست،
توسط : پروازاخر

خدایا! ای کسی که همه چیز فقط از آنِ توست، و فقط توسّط تو اداره می‌شود و هیچ شریکی نداری. نعمات تو برایم جلب توجه می‌كند، خودت نیز برایم جلب توجه می‌كنی. چه صحیح هست و چه زیباست خدایی‌ات، چقدر زیبا خدایی می‌کنی، چه دلنشین عطا می‌کنی، چه خوب اداره می‌کنی، و چقدر جالب است که همه چیز را به سوی کمال اُخروی سوق می‌دهی.

خدایا! وقتی به خدایی تو فکر می‌کنم، شرم می‌کنم که خود را به تو نسپارم؛ و زمانی که به نعمات تو می‌نگرم، نمی‌توانم متحیّرانه شکر نعمت ننمایم. خدایا! تو را دوست دارم، تو را قبول دارم. تو خدای من هستی، تو همه چیز من هستی، و همة خیراتت را از طریق مجاری نعماتت که اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) هستند جاری می‌كنی.

خدایا! نعمات زیادی را بدون اینکه مستحقّ آنها باشم به من عطا کرده‌ای. خدایا! تو را شکر می‌کنم.

 

چهارشنبه 22/1/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName