زن باهوش‌تر است یا مرد؟
توسط : پروازاخر

 


زن باهوش‌تر است یا مرد؟

تحقیقات نشان داده که: مرد و زن از لحاظ هوش کلی یکسان هستند ولی در استعدادهای خصوصی با یکدیگر فرق دارند. دختران در زبان ( دیکته ، انشا ) و در درک روابط اجتماعی و در مورد حافظه بهتر از پسران هستند و پسران در درک روابط مکانی و اعداد و تواناییهای مکانیکی از دختران برترند.

رشد هوش در سالهای اول زندگی بسیار سریع است و در اواخر دوره کودکی از سرعت رشد آن کاسته می‌شود و توقف این رشد در حدود 20 سالگی است. البته توقف رشد هوش نمی‌رساند که یادگیری نیز متوقف می‌شود.

 

چهارشنبه 22/1/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName