آقاي دولابي :
توسط : shokry1344
 
آقاي دولابي :
 انا لله و انا اله راجعون مثل اسم عبور است . همه ي غم ها را
باطل مي کندو همه ي راه بندان هاي به سوي خدا را باز مي کند .
 
چهارشنبه 22/1/1386 - 12:8
پسندیدم 0
UserName