عاشق بارانی
توسط : arjmnd

سهراب : گفتي چشمها را بايد شست ! شستم ولي.....

 

گفتي جور ديگر بايد ديد ! ديدم ولي..... گفتي زبر باران

 

بايد رفت رفتم ولي او نه چشم هاي خيس و شسته ام را نه

 

نگاه ديگرم را هيچکدام را نديد فقط در زير باران با طعنه

 

اي خنديد و گفت : ديوانه ي باران نديده

http://arjmnd.blogfa.com

                         نیما

                  AmiNimA     

چهارشنبه 22/1/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName