تنهایی برای من
توسط : morteza_1362

توی تنهائیام همیشه تو بودی

همیشه با بودنت (تنهایی) برای من معنا و مفهومی نداشت.

حالا که رفتی، فهمیدم (تنهایی)چه دردی داره.

بیا و منو از تنهایی در بیار

چهارشنبه 22/1/1386 - 9:34
پسندیدم 0
UserName