مشورت...
توسط : alendelon

در سوره آل عمران آيه 159 امر به مشورت شده است:

«... و شاورهم في الامر...»

در سوره شوري آيه 38 چنين آمده است:

«... و امرهم شوري بينهم ..

. .»

چهارشنبه 22/1/1386 - 4:17
پسندیدم 0
UserName