ذکر 3 مرحله هست
توسط : shokry1344
 
به نام خدا
 
ذکر 3 مرحله هست
اولدهان ميگويد و دل خاموش است عادت است .
دوم دهان ميگويد دل عکس العمل دارد عبادت.
سوم دلميگويد و زبان خاموش است حقيقت .
 
چهارشنبه 22/1/1386 - 3:11
پسندیدم 0
UserName