خوشبختي در چيست
توسط : alendelon

حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله كه خوشبخت‌ترين انسان كره خاكي به مفهوم راستين آن بود، براي اصلاح ديدگاه انسان‌ها در بستر تاريخ، خوشبختي را از منظر خويش چنين تبيين مي‌كند:

خوشا به حال بنده‌اي كه درآمدش پاكيزه است؛ خوش اخلاق است؛ نيتي نيكو دارد؛ افزون مالش را در راه خدا داده؛ و سخن اضافي‌اش را رها كرده است؛ بدي خويش را از مردم باز داشته؛ و با آنها انصاف مي‌ورزد. (1)

براي خوشبختي آدمي همين بس كه [مردم] در كار اين جهان و آن جهان به او اعتماد كنند.(2)

كسي كه به او زيبايي چهره، اخلاق نيكو، همسري شايسته و سخاوت بخشيده‌اند، سهمش را از خوبي اين جهان و آن جهان به او داده‌اند .

مسلماني خوشبخت است كه:

فرزندش [در چهره و انجام دستورهاي ديني] همانند خودش باشد؛ همسري زيبا و ديندار داشته باشد؛ رهواري نرم ؛ و خانه‌اي بزرگ داشته باشد.(3)

خوش خلقي، خوشبختي آدمي، و تندخويي، بدبختي اوست.(4)

آن كه شهرت دارد، پيوسته در رنج است؛ و انسان گمنام آسوده زندگي مي‌كند. (5)

از عوامل خوشبختي، عمر طولاني و توفيق توبه است.(6)

خداوند با حكمت و بخشش خود، آسايش و شادي را در يقين و رضا، و اندوه را در ترديد و خشم قرار داده است.(7)

كسي كه تندرست و در گروه خويش امنيت دارد و غذاي آن روزش را دارد، گويا جهان، سراسر، از آن اوست. (8)

چهار چيز از [عوامل] خوشبختي مرد است:

همسرش پارسا باشد؛ فرزندانش نيكوكار باشند؛ هم‌نشينانش انسان‌هاي شايسته‌اي باشند؛ و درآمدش را در شهر خودش به دست آورد.(9)


چهارشنبه 22/1/1386 - 3:10
پسندیدم 0
UserName