امانتداري
توسط : alendelon
   پيامبر مي‌فرمود: وقتي كسي سخني گفت و به اطراف خود نگريست، آن سخن نزد شما امانت است
چهارشنبه 22/1/1386 - 3:7
پسندیدم 0
UserName