صبر و بردباری پیامبر خدا
توسط : shokry1344
نام خدا
 
صبر و بردباری پیامبر خدا
 
از "انس بن مالک" روایت شده است که: " مرد بیابانگردی محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک نمود، و ردای آن حضرت را چنان با شدت گرفت که من توانستم گردن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ببینم و در اثر شدت کشیده شدن رداء، اثر رداء بر روی گردن شریف  پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماند. سپس آن مرد بیابانگرد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت:" ای محمد! از آن مال خداوند که در پیش تو می باشد، به من نیز ببخشای!" پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن مرد بیابانگرد التفات نمودند، و خندیدند، و فرمودند که چیزی به او عطا نمایند."
در این هنگام بود که آیه ی " انک لعلی خلق عظیم" در شأن خلق عظیم آن حضرت نازل شد."
 
 
چهارشنبه 22/1/1386 - 3:0
پسندیدم 0
UserName