دوست و دشمن را بهتر بشناسیم !
توسط : monadi
امير المؤ منين در نهج البلاغه مى فرمايد:

 

دوستان تو سه دسته اند: 1 - دوست تو 2 - دوست دوست تو 3 - دشمن دشمن تو.

دشمنان تو نيز سه دسته اند: 1 - دشمن تو 2 - دشمن دوست تو 3 - دوست دشمن تو.

چهارشنبه 22/1/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName