گوش بکنین داره میاد یه صدایی ...
توسط : maryam_raha

 

گوش بکنین داره میاد یه صدایی از مدینه

چشماتونو وا بکنین شاید یه چیزی ببینه

صدا میگه امت من، پیغمبر شما منم

مهدی من تو غربته از همتون گله دارم

 چرا دل عزیزمو خون می کنین مسلمونا

برا ظهور مهدیم چرا نمیکنین دعا

مهدیِ من غصه داره عزیز من تو انتظار

منتظر دستور حق تا که بیاد با ذوالفقار

 گوش بکنین داره میاد یه صدایی از تو نجف

لباتونو ببندین و هرگز نباشه هیچی حرف

صدا میگه من ولی ام، شیر خدا من علی ام  

مهدی من غصه داره از همتون نا راضیم

چرا عزیز دلمو با کاراتون رنجش میدید

آی شیعه ها با شما هام مهدی را هِی عذاب می دید

مهدی من چاه نداره که درد دل باهاش کنه

مهدی من یار نداره که اونا همراهیش کنه

گوش بکنین داره میاد یه صدایی از مدینه

حواستونو جمع کنین صاحب اون صدا کیه

صدا میگه من فاطمم ،دختر پیغمبرتون

خوب می دونین که ندارم رضایت از اعمالتون

فرزند من مثل خودم غریبه و وای بر شما

این طور می خواین که ما باشیم شفیعتون روز جزا

من عاشق فرزندمم، مهدی هم عاشق منه

خدا نیامرزه اونو که قلبشو زخم بزنه

من مادرم ،اون پسرم ،طاقت ندارم ببینم

مهدی من غصه داره الهی هیچ وقت نبینم

 گوش بکنین داره میاد یه صدایی از تو بقیع

چشماتونو وا بکنین غربت میباره از بقیع

صدا میگه من حسنم سید اهل جنتم

مسلمونا جواب بدین از شماها در حیرتم

تلخی زهر انتظار به کام مهدی نمونه

شیعه باید کاری کنه تا مهدی تنها نمونه

تلخه تر از زهریه که جگر من رو پاره کرد

 دست از دعا بر ندارین شاید خدا اشاره کرد

 گوش بکنین داره میاد یه صدایی از کربلا

 صدا میگه حسین منم عاشق ومعشوق خدا

  آی عاشقا چرا شدین از یاد عشقتون جدا

مهدی من منتقم خون منو مادرمه

صدای حق وقت ظهور به گوش مهدی برسه

 از خونی که از پیرهنم میریزه و جاری میشه

عزیز من میفهمه که لحظه موعود رسیده

با ذوالفقار وذوالجناح  میره به مکه- مدینه

حسینیا حسین ما ،دل که سرشار از خونه

چرا برای پسرش کسی دعا نمی خونه

گوش بکنین داره میاد یه صدایی از کربلا

دستاتونو پنهان کنین از شرم ساقی خدا

ساقی میگه عباس منم ساقی تشنه هامنم

غیرتـتون کجاست شما استاد عاشقان منم

چرا عزیز مادرم تنهاست و یاری نداره

شیعه ها پس چی شد وفا، حال شما گریه داره

دوست ندارم ولی چشام رو به سوی لطف خداست

تا عزیزم مهدی از این غربت و غم  بشه جدا

گوش بکنین صدایی از مشهدمون

ولیه نعمت ماها، آبروی ایرانمون

صدا میگه رضا منم

غریب غربا منم اما برای غربت مهدی خود گریه دارم

سه شنبه 21/1/1386 - 21:18
پسندیدم 0
UserName