«قسط» و «عدل»، هر دو بسيار مهم هستند،
توسط : پروازاخر
قسط و عدل
در روايات مربوط به حضرت مهدي (عج) متواتر آمده که خداوند، پس از ظهور آن حضرت دنيا را پر از قسط و عدل مي کند، آنچنانکه پر از ظلم و جور شده است. («اثباة الهداة»، ج7، ص51)
واژه «قسط»بيشتر در امور اقتصادي و توزيع اموال بر اساس عدالت اجتماعي بين افراد به کار مي رود، که در اين جهت هيچگونه تبعيضي نباشد که در مقابل جور قرار گرفته است. امّا «عدل» يک معني عامّي دارد که شامل عدالت در تمام ابعاد از عقائد و فرهنگ و سياست و... خواهد شد، که در مقابل ظلم است.
«قسط» و «عدل»، هر دو بسيار مهم هستند، ولي رعايت «قسط» به خصوص در حکومت اسلامي جاي خاصّي دارد. مثلاً در اسلام بايد بيت المال به طور مساوي در بين مستحقّين، توزيع گردد. شيوه امام علي عليه السّلام همين بوده است، داستان آهن گداخته در رابطه با برادرش عقيل که در خطبه 224 نهج البلاغه آمده، شاهد گويائي بر اين مطلب است. اين همان «قسط» است. («حضرت مهدي (عج)، فروغ...»، ص 124
سه شنبه 21/1/1386 - 18:14
پسندیدم 0
UserName