چه کسي تيز ترين چشم ها را دارد ؟
توسط : پروازاخر

گاه هنگامي که در حال سفر کردن هستيد ممکن است مجبور شويد مدت طولاني صبر کنيد تا بتوانيد حرکت کنيد بدون آنکه کاري براي انجام دادن داشته باشيد . در موارد زير ناچار به صبر کردن هستيد :

- اگر پرواز شما چندين ساعت تاخير داشته باشد .

- اگر ماشين شما خراب شده و شما مجبور باشيد به مدت طولاني براي رسيدن مکانيک صبر کنيد

- اگر شما قصد سفر با وسيله نقليه مجاني را داشته باشيد و وسيله عبور نکند .

- اگر در سفر طولاني با ترن باشيد و از حومه کسل کننده شهر بگذريد و کتاب شما تمام شده باشد ممکن است احساس بي حوصلگي کنيد . بازي کردن براي کمک به گذشت سريع زمان ، بدون احساس بي حوصلگي زياد ، فکر خوبي است . بعضي از اين بازيها ممکن است روزي براي شما بسيار مفيد باشد .

•آن ماشين را مي بينيد ؟

اين بازي حافظه شما را آزمايش مي کند . مورد اشاره بازيکنان چيزي در خارج ماشين است . آن گاه يکي مثلا مي گويد ( آيا آن ماشين را ديدي ؟) نفر بعدي جمله را تکرار و اطلاعاتي به آن مي افزايد مثلا مي گويد ( آيا آن ماشين قرمز را ديدي )؟ و بازيکن بعدي بايد با تکرار آنچه گفته شده و اضافه کردن اطلاعاتي جديد ، بازي را ادامه دهد .

خبر بايد درست باشد . اگر خبر درست نباشد و تمام بازيکنان موافق باشند که درست نيست بازي تمام مي شود . يا شما مي توانيد به افراد اجازه دهيد چيزهايي را از خود اختراع کنند که ممکن است درست باشد .

•حروف خود را براي هجي کلمه تان پيدا کنيد

بازيکني کلمه چها حرفي را در نظر مي گيرد و آن را بدون آنکه به ديگران نشان بدهد يادداشت مي کند . سپس او بايد نگاه کند و به اشيا مرتبطي اشاره کند که نام آن شامل حروف آن کلمه باشد . مثلا (کتاب) را يادداشت کنم مي توانم هر حرف را از کلمات زير جدا کنم : کاغذ – داستان – مترجم – مرکب

•دارم قايم مي شوم

يک بازيکن تصور مي کند که در خانه اي يا جايي که همه مي شناسند قايم شده است . سايرين سعی می کنند بفهمند او کجا قايم شده است . آنها مي توانند 20 سوال بکنند .

•چند تا در يک دقيقه

در جايي که هستيد شئي يا نوع فردي را که خيلي عادي است انتخاب کنيد . مثلا در هواپيما ممکن است افرادي که يونيفرم به تن دارند يا بچه هاي زير پنج سال يا افراد عينکي را انتخاب کنيد . سپس سعي کنيد در يک دقيقه هرچه ممکن است مثالهايي از اشيا يا نوع فرد پيدا کنيد .

•پليس راهنمايي : چه کسي تيز ترين چشم ها را دارد ؟

رفتارهاي خطر ناک را جستجو کنيد . اگر پياده يا راننده اي ( يا حيواني ) کار احمقانه اي انجام داد ، آن را يادداشت کنيد .

•زمان و فاصله را حدس بزنيد ؟

يک بازيکن به ساعت نگاه مي کند . ديگري چشم ها را مي بندد ، بازيکني که ساعت را ديده از ديگري مي پرسد چه هنگام دقيقه شروع مي شود . ديگري بايد حدس بزند چند دقيقه گذشته است . هر بازيکن وقتي که فکر مي کند دقيقه تمام شده مي گويد ( حالا ) بازي ديگر آنکه مسافران ماشين چشمهايشان را مي بندند . راننده به آنها مي گويد کي کيلومتر جديدي شروع مي شود . مسافران سعي مي کنند حدس بزنيد کي اين کيلومتر تمام مي شود .

•داستان بگوييد

يک بازيکن داستاني را شروع مي کند و در هر لحظه توقف مي کند و بازيکن بعدي بايد داستان را ادامه دهد . داستان ممکن است اختراعي يا معروف باشد .

•لب خواني

يک بازيکن کلمه اي را بي صدا بيان مي کند . ساير بازيکنان سعي مي کنند حدس بزنند او چه دارد مي گويد . بازي مي تواند مثلا به نامها ، اعداد يا وصف چيزي در اطراف محدود شود .

سه شنبه 21/1/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName