اگر دعا و نماز نبود من ..
توسط : پروازاخر

« در طی سی سال اخیر ، مردمانی از کشورهای متمدن جهان به من مراجعه کردند من صدها بیمار را معالجه نمودم

در بین تمام بیماران من ،که نیمه دوم حیات یعنی سنین بالاتر از سی و پنج را میگذراندند یکی پیدا نشده است که مشکلش

بالاخره به پیدا کردن یک عقیده دینی نسبت به زندگی نباشد با اطمینان خاطر میتوانم بگویم که هر یک از انها از انجهت

مریض شده بودند که انچه را ادیان زنده هر عصر به پیروان خود عطا کردند از دست داده بودند و انهایی که عقیده دینی

خود را باز نیافتند هیچ کدام واقعا درمان نشدند » (دکتر کارل جونک )یکی از معروفترین پزشک روانشناس.

ماهاتما گاندی فقید که پس از بودا بزرگترین پیشوای هندوستان بود میگوید :

«اگر دعا و نماز نبود من مدتها قبل دیوانه و مجنون شده بودم »

منبع کتاب ایین زندگی از دیل کارنگی

سه شنبه 21/1/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName