سه چیز افتخار و زینت مؤمن در دنیا و آخرت است
توسط : پروازاخر

امام باقر فرمودند :

[/ثلاثة هن فخر المؤمن و زینه فی الدنیا و الاخرة/]

سه چیز افتخار و زینت مؤمن در دنیا و آخرت است

[/الصلوة فی آخر اللیل/]

نماز در آخر شب

[/و یأسه مما فی ایدی الناس/]

مأیوس بودن از آنچه در دست مردم است. ـ کنایه از استغنا از مردم است ـ

/و ولایة الامام من آل محمد/])

و پذیرش ولایت و امامت ائمه اطهار علیهم السلام

 

.
دوشنبه 20/1/1386 - 23:2
پسندیدم 0
UserName