یارم کی از سفر میاد؟؟؟
توسط : maryam_raha

عمریه چشم انتظارم

 دل به ره دارم کی ز در میاید ای خدا

یارم کی از سفر میاد 

 دلدارم کی از سفر میاد

شنیده ام غمگسار ما بی خبر میاید  ای خدا ... 

کی میاد نازنین من مه جبین من

 یک زمان وفا کن ای خدا

ای خدا عمرم سر اومد یارم نیومد

 رحمی به ما کن ای خدا

شنیده ام یار نداری مونس وغمخوار نداری

محرم اسرار نداری یار وفادار نداری

ای گل نرگس بیا  بخدا خودم یارت می شم..

یار وفا دارت میشم

مونس وغمخوارت میشم

رونق هستی تویی

گدای بازارت میشم

یک شب اگر مهمونم باشی بخدا پرستارت می شم

یابن الحسن  یابن الحسن....

آقا بیا آقا بیا ...

دوشنبه 20/1/1386 - 21:41
پسندیدم 0
UserName