عشق
توسط : nurse87

نگاهي كرد و من را دربه در كرد

 يقين كرد عاشقم بعدش سفر كرد

دوشنبه 20/1/1386 - 20:4
پسندیدم 0
UserName