گزارش مراسم روز 20 فروردین_ مشهد
توسط : ma_nateghi

این هم از امروز

وقتی روبروی دفتر سازمان ملل ایستاده بودیم همینطور چشمای انتظارمونو دوخته بودیم به راه تا بقیه مردم هم هم تواونجا ببینیم

انتظار فایده ای نداشت ساعت تقریبا ده یازده دوازده سیزده بود که با جمعیت کمی که داشتیم مراسم رو شروع کردیم

مشدی های قدیمی زیاد در این رابطه تو باغ نیستن برا همین جمعیتمون زیاد

نمی شد 

مراسمو به خوبی شروع کردیم و با اون جمعیت کم به پایون رسوندیم

به امید بهتر برگزار شدن این مراسم در سالهای بعد مثل این چشم ِ انتظار امروز خواهیم بود!

نه ببخشید شوخی کردم 

(حالا جدی) به امید برگزاری بهتر این تجمعات شمارو به خدا می سپارم .   

دوشنبه 20/1/1386 - 19:23
پسندیدم 0
UserName