همیشه به یاد مرگ و بعد از مرگ
توسط : پروازاخر

گزیده ای از فرمایشات امام علی (ع) در نامه خود به حارث همدانی :

1- ارتباط خود را با قران خیلی خوب حفظ کن و ان را برای پند گیری در نظر بگیر،حلالش را حلال و حرامش را حرام بدان .

2-انچه را قران از حوادث گذشته بیان داشته بپذیر و از گذشته ها برای اینده پند بگیر.

3-نام خدا را با عظمت یاد کن و مواظب باش که فقط در کار شایسته ان را به زبان بیاوری

4- همیشه به یاد مرگ و بعد از مرگ باش و انگاه ارزوی مرگ کن که بعمل خود و بهشت مطمئن باشی

5-ابروی خود را هدف تیر دشمنان و مردم قرار مده .

6-نقل دروغ هم دروغ هست

7- هر چه از مردم می شنوی برای دیگران باز مگو که نقل ان برای دروغ بودن شما کافیست .

8- از رفیقی که فکرش با عملش هماهنگ نیست پرهیز کن زیرا رفیق اعتبار رفیق و ازمایش و معرف او است

دوشنبه 20/1/1386 - 18:14
پسندیدم 0
UserName