دروغكي عاشق نشو....
توسط : goolrooz2

دروغکی عاشق نشو که عاشقی راستی می خواد قول و قرارای قدیم نگو که یادت نمی یاد نگو که اون حرفای خوب تمومشون یه قصه بود طفلی دل ساده ی من به پای کی نشسته بود تویی که قصر قصه رو ساختی با نیرنگ و فریب منی که اشنا شدم با این زمونه ی غریب منی که دل به عشق تو رو سادگی باخته بودم چه سخته باورش ولی عشقمو نشناخته بودم بازم میگم تا بدونی که عاشقی راستی می خواد دروغ نگو که عاشقی به رنگ چشمات نمی یاد رو طاق اسمون دل سکه ی خورشید منی به شرطی که دیگه دم از عشق دروغی نزنی.                           

دوشنبه 20/1/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName