دانش

دانش 

اگر در ثریا هم باشد

مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت

پیانبر اعظم (ص )

 

دوشنبه 20/1/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName