فال هفته
توسط : sheva7

فروردين(بره)

در يک زمينه عاطفي دست به اقدامي چشمگير خواهيد زد. آن کسي که در مقابل شما ايستادگي مي‌کرد ناچار مي‌شود خواسته‌هاي شما را برآورده کند. تا چند روز ديگر خود را در وضعيت تازه و مطلوبي خواهيد يافت. يک پيشنهاد و يا درخواست شما با جواب منفي مواجه خواهد شد. به خاطر مساله‌اي مورد انتقاد ديگران و يا خود قرار مي‌گيريد. براي ايجاد بعضي تغييرات در وضعيت فعلي خود کمي دست نگه داريد.

ارديبهشت(گاو)

در اين هفته خبر مهمي دريافت مي‌کنيد. بهتر است اين روزها کمروئي و يا بعضي رودربايستي‌ها را کنار بگذاريد و درباره موقعيت مورد نظر خود با طرف مقابل کسب تکليف کنيد. اين روزها بهتر است کمي با سياست اقدام کنيد و خود را به خواسته‌هاي اطرافيان خود بي‌قيد و بي‌علاقه نشان ندهيد. گاه بهتر است آدم به تظاهر هم که شده خود را نسبت به موضوعي که آن را بي‌اهميت مي‌داند علاقه‌مندي نشان دهد.

خرداد(دو پيکر)

بهتر است اين روزها کمي حواستان را جمع کنيد تا دچار بعضي لغزش‌ها نشويد، چون يک اشتباهکاري بر سر راهتان قرار دارد اما مي‌توانيد با کمي تدبير از کنار آن بگذريد. در جمع خانواده بايد تصميم بزرگي بگيريد و يا براي شما بايد بگيرند. به زودي از دست يک آدم مزاحم که مدتي است دوروبر شما پرسه مي‌زند، خلاص خواهيد شد. بهترين روز هفته براي شما چهارشنبه است. در اين روز منتظر يک خبر و يا اتفاق خوش باشيد.

تير(خرچنگ)

در اين هفته به مناسبتي دوست و يا دوستان تازه‌اي مي‌يابيد و از ميان آنها يکي در برنامه‌هاي آينده‌تان نقش مهمي بازي خواهد کرد. به زودي به احساس عجيبي از خوشبختي دست مي‌يابيد و به رضايت‌خاطر مي‌رسيد. براي انجام خواسته خود عجول نباشيد و شتابزده عمل نکنيد. هميشه در نظر داشته باشيد که هر ميوه‌اي قبل از رسيده شدن،‌ تلخ است. سعي کنيد شرايط موقعيت‌ها را در نظر بگيريد و خود را با آن وفق دهيد.

مرداد(شير)

در اين هفته با يک حس حسادت بايد کلنجار برويد. اگر بتوانيد اين حس را از خود دور کنيد و افکارتان را به موضوع‌هاي ديگري مشغول داريد، احساس آرامش خواهيد کرد. هيچ‌وقت به قوه ابتکار و ميزان هوش و توانائي خود شک نکنيد و خود را نسبت به دور و بري‌هاي خود کمتر و ضعيف‌تر ندانيد. هيچ‌چيز بدتر از اين نيست که آدم خود را دست‌کم بگيرد و به سرزنش خود بپردازد. در آخر هفته خبر نه‌چندان خوشي غمگينتان خواهد کرد.

شهريور(خوشه)

يک ديدار تازه و غيرمترقبه قلبتان را سرشار از شادي و اميد خواهد کرد. کمي حواستان را جمع کنيد و نسبت به قول‌ها و وعده‌ها دقيق و آينده‌نگر باشيد. يکي با زبان چرب و نرم و با وعده‌هاي شيرين نزد شما خواهد آمد. تا اطمينان کامل پيدا نکرده‌ايد دست به کار تازه‌اي نزنيد. يکي از اعضاي خانواده از دست شما به خاطر سهل‌انگاري و بي‌قيدي‌تان خواهد رنجيد. بيهوده کاسه و کوزه‌ها را پاي او نشکنيد. اگر منصف باشيد مي‌بينيد خود نيز بي‌تقصير نبوده‌ايد.

مهر(ترازو)

اين روزها بهتر است کمي واقع‌بين و منطقي باشيد، آن‌وقت ديگر اين‌قدر از ديگران متوقع نخواهيد بود. در اين هفته کسي خدمت بزرگي در حق شما خواهد کرد و يا شما براي ديگري خدمت بزرگي را انجام خواهيد داد. آنچه را که مدتي در انتظارش بوديد به دست مي‌آوريد. در اواخر هفته دچار يک ترديد و چکنم-چکنم آزار‌دهنده خواهيد شد؛ و يا براي تصميم‌گيري خود را بر سر يک دوراهي خواهيد يافت. مقداري پول به دست شما مي‌رسد.

آبان(کژدم)

در اين هفته از يک اتفاق تعجب‌آور غافلگير خواهيد شد. و تا حدي روحيه خود را از دست خواهيد داد و يا با کمال تعجب پي ميبريد که در شناخت يک آدم و يا يک مسئله تا چه حد اشتباه فکر مي‌کرده‌ايد. دوري يکي از نزديکان براي مدتي فکر شما را مشغول خواهد کرد. سعي کنيد نسبت به کساني که در حق شما خدمتي مي‌کنند حقشناس باشيد و خود را نسبت به زمين و زمان متوقع و طلبکار ندانيد،‌ چون آن‌وقت هميشه خودخوري خواهيد کرد.

آذر(کمان)

در اين هفته خود را به شخص مورد نظر نزديکتر احساس خواهيد کرد و درمي‌يابيد که او را بهتر مي‌شناسيد. اين روزها منتظر بعضي تحولات و تغييرات در وضعيت خود باشيد. با يکي از همکاران و يا همسايگان مرافعه‌اي نه‌چندان سنگين خواهيد داشت. اين روزها سعي کنيد بر اعصاب خود مسلط باشيد و به قول معروف مته به خشخاش نگذاريد و يا هرچيز بي‌اهميت و يا کم‌اهميتي را براي خود بيهوده بزرگ نکنيد.

دي(بز)

به زودي يک بدگماني آزاردهنده دست از سر شما برخواهد داشت و تا مدتي احساس آرامش خواهيد کرد. اگر دقت کنيد مي‌بينيد که اين‌گونه بدگماني را خود در فکرتان به‌وجود مي‌آوريد و به آن پروبال مي‌دهيد. براي بدست آوردن دل شخص مورد نظر چاره‌اي نداريد جز اينکه با بستگان او هم کنار بيائيد. در اين هفته مواظب حرف‌‌ها و کردار خود باشيد تا با بعضي شوخي‌هاي بي‌مزه و غيرلازم ديگران را نرنجانيد.

بهمن(ظرف)

يک خبر خوش اين هفته را به فال نيک بگيريد. به زودي خوش‌شانسي‌هايي به صورت فرصت‌هاي شيرين به شما روي خواهد کرد. در مورد يک امر خير در خانواده و يا در مورد خوتان تامل و اين‌دست و آن‌دست کردن جايز نيست. يک خرج بزرگ به گردن شما مي‌افتد، ‌اما با کمال ميل آن را مي‌پذيريد. وصول بعضي مطالبات شما به مشکل بر خواهد خورد. آنچه را که در طلب آن بوديد، به دستتان نخواهد رسيد.

اسفند(ماهي)

در اين هفته از اشتباهکاري يکي از اطرافيان متضرر خواهيد شد. از دامن زدن به يک اختلاف استفاده‌اي به شما نخواهد رسيد. به زودي خود را در مجلس جشن مانند خواهيد يافت. در کارتان يک نقطه عطف ايجاد خواهد شد و رضايت‌خاطر شما فراهم خواهد آمد. در اواخر هفته يکي که مدت‌ها اورا نديده بوديد به ديدارتان خواهد آمد و خبرهاي خوبي براي شما خواهد آورد. سعي کنيد به کسي و يا کساني قولي ندهيد که نمي‌توانيد انجامش دهيد.

فالتو که خوندی نظرتو هم بده

دوشنبه 20/1/1386 - 15:18
پسندیدم 0
UserName