از دوستی با کسی
توسط : پروازاخر

امام علی (ع) فرمودند :

از دوستی با کسی که اندیشه ای سست دارد و عملی زشت و نا پسند دارد دوری کن زیرا مقیاس سنجش هر کس را دو ست او تشکیل میدهد

دوشنبه 20/1/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName